چاپ کردن این صفحه

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده

شامل 3 حرفه زیر می باشد:

1.   مدیریت و برنامه ریزی امود خانواده 5/5 واحد درسی محسوب می شود.

2.   هنر در خانه 10 واحد درسی محسوب می شود.

3.   مهارت های سالم زیستن 8/5 واحد درسی محسوب می شود.

پیوند نوین

مجتمع آموزشی پیوند نوین در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد . بیشتر