چاپ کردن این صفحه

سالاد ساز و و اردور ساز

سالاد ساز و و اردور ساز

·       1/5 واحد درسی محسوب می شود.

شامل انواع سالاد و اردور همانند سالاد کاردینال، اردورهای سرد و گرم.

پیوند نوین

مجتمع آموزشی پیوند نوین در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد . بیشتر