چاپ کردن این صفحه

شیرینی پز شیرینی های خشک

شیرینی پز شیرینی های خشک

·       3 واحد درسی محاسبه می شود.

شامل انواع شیرینی های سنتی همانند: برنجی، نخودچی، قطاب، باقلوا، بهشتی و ...

پیوند نوین

مجتمع آموزشی پیوند نوین در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد . بیشتر