چاپ کردن این صفحه

دسرساز سنتی

دسرساز سنتی

·       2 واحد درسی محسوب می شود.

شامل دسرهایی همانند شله زرد، فرنی، مسقطی، شیربرنج  و ...

پیوند نوین

مجتمع آموزشی پیوند نوین در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد . بیشتر