چاپ کردن این صفحه

آشپز مخصوص – روز

آشپز مخصوص – روز

 ·       2/5 واحد درسی محسوب می شود.

شامل انواع استیک ها، خوراک ها، غذاهای گوشتی و پلو ها از کشورهای مختلف.

پیوند نوین

مجتمع آموزشی پیوند نوین در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد . بیشتر